گل محمدی در منطقه سه ده

گل محمدی در منطقه سه ده

روستاهای ازوار، ویدوج و ویدوجا که با فاصله ی کمی در کنار هم بوجود آمده اند منطقه سه ده را تشکیل نموده اند . منطقه ای در جنوب غربی و بافاصله ی 55 کیلومتری شهرستان کاشان و 150 کیلومتری مرکز استان با جمعیتی بالغ بر 4537 نفر ساکن و دارای موقعیت مناسب جهت دسترسی به اتوبان قم - کاشان و دلی

ادامه مطلب