ویدوجا ، روستایی سبزتر از خواب خدا

ویدوجا ، روستایی سبزتر از خواب خدا

فاطمه رحمتی*: مهمان خان بی‌منت اهالی روستای «ویدوجا» در 55 کیلومتری کاشانم، روستایی از جنس صفا در فضایی سبزتر از خواب خدا، آنجا که هنوز صمیمیت را می‌توان در آن دید. صفا و سادگی بکر و دست‌نخورده اندک هزاره سوم مردمان آبادی در نگاه اول آشکار می‌شود، اینجا از تجمل

ادامه مطلب
پیشنهاد تشکیل کمیته و کارگروه دانشجویان وفارغ التحصیلان روستا

پیشنهاد تشکیل کمیته و کارگروه دانشجویان وفارغ التحصیلان روستا

در این سالها با شنیدن موفقیت جوانان روستا و مشاهده موفقيت های همشهريانمان در کسب رتبه هاو قبولی در دانشگاه ها بسيار خشنود شدیم ، و به اين فکر بودم که وجود چنين پتانسيل و ظرفيت هایی آرزوی هر دياری است که همچون گنج پنهان در دل روستا نهفته است. گنجینه و چکیده ای از تمامی رشته ها که

ادامه مطلب
تشکیل شورای فرهنگی روستا

تشکیل شورای فرهنگی روستا

تشکیل شورای فرهنگی روستا حول محور مسجد وامام جماعت محترم، لازمه ی وحدت وحرکت رو به جلو  باسلام وخداقوت به بهانه ی مناسبت ها و ایام پیش رو ، سخنی درباره فرهنگ وفعالیت های فرهنگی روستا  بیان این موارد قطعا از روی دلسوزی و به جهت حرکت روبه جلو مجموعه ها و در راستای اهداف مج

ادامه مطلب