جلسه هماهنگی کلاس های تابستانی - تیر ماه 97پیرو جلسه ستاد اوقات فراغت روستا پیرامون برنامه های تابستان که روز جمعه اول تیر ماه 97 درمسجد روستا برگزار گردید پس از استفاده از نظرات و پیشنهادات حاضرین در جلسه مقرر گردید افتتاحیه ی کلاسها روز دوشنبه مورخ  چهارم تیرماه 97 در جوار امامزادگان محمد، زعیر و عبدا... در قالب اردوی جذبی ( همراه با صبحانه و مسابقه و… ) برگزار گردد.