تشکیل شورای فرهنگی روستاتشکیل شورای فرهنگی روستا حول محور مسجد وامام جماعت محترم، لازمه ی وحدت وحرکت رو به جلو 

باسلام وخداقوت
به بهانه ی مناسبت ها و ایام پیش رو ، سخنی درباره فرهنگ وفعالیت های فرهنگی روستا 
بیان این موارد قطعا از روی دلسوزی و به جهت حرکت روبه جلو مجموعه ها و در راستای اهداف مجموعه هاست و هرگونه برداشتی غیر از این خلاف واقع و خلاف نیت نویسنده می باشد.

اهمیت فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی برهیچ شخصی پوشیده نیست.
تاکیدات وتوصیه های مکرر رهبرمعظم انقلاب امام خامنه ای حفظه ا...  عمق و اهمیت این امر را درجامعه بیان می کند.

روستای ویدوجا با پیشینه ی فرهنگی کهن و اصیل وقابل دفاع خود بی شک " نگین فرهنگ منطقه و طلایه دار فرهنگ " بوده وهست.

در این مسیر زحمات شبانه روزی و بی وقفه ی بزرگانی چون حجه الاسلام حاج آقای محمدی و فرهیختگان و دلسوزان برهیچ کسی پوشیده نبوده ونیست.

نسل جوان روستا به پشتوانه و راهنمایی ها و مشورت گرفتن از همان دلسوزان و فرهیختگان جا پای آنها گذاشته و در حدتوان خود این بارمسولیت را به دوش کشیده و روبه جلو حرکت می کند.

هرچند دراین مسیر بعضا به نتایج دلخواه خود دست نیافته ولی خشنودبوده که درحدتوان خود دراین مسیرگام برداشته است.

وجود جوانان و نوجوانان پاک وصادق ، همراهی وحضور عموم مردم روستا از برنامه هاو مسولین زحمتکش ومجوعه های مختلف فرهنگی که همگی حول محور مسجد و امام جماعت بوده وهستند بخشی از ظرفیت های ناب منطقه محسوب می شود.


 با به روزشدن امکانات سخت افزاری ونرم افزاری و همه ی مشکلاتی که در مسیرفعالیت های فرهنگی وجود دارد بعضا در مواردی درجازده و پیشرفت قابل توجهی نداشته ایم.


وجود مجموعه های مختلف فرهنگی در یک روستا اگر به نحو احسن درکنار هم وپشتوانه ی هم باشند بی شک به توفیقات چشمگیری دست خواهیم یافت کما اینکه در گذشته نیز به این شکل بوده است.

باتوجه به مناسبت ها وایام پیش رو از دهیار محترم درخواست داریم تا در اسرع وقت نسبت به تشکیل"  شورای فرهنگی روستا " اقدام نمایند؛

شورای فرهنگی متشکل از کلیه نهادها و مجموعه های فرهنگی موجود درروستا به محوریت مسجدوامام جماعت محترم و حضور جوانان و نوجوانان خوش فکر وبا سلیقه در کنار بزرگان و پیشکسوتان .

شورای فرهنگی قوی که بتواند تمام فعالیت های فرهنگی روستا را تجمیع و به اصطلاح یک کاسه نموده تا در(وقت ها، هزینه ها و ...) صرفه جویی نموده و در نتیجه عملکرد و بازدهی مطلوبی حاصل گردد.

وجود شورای فرهنگی در روستا که سال 1392  تشکیل گردیدباعث شد تادر همان سال روستای ویدوجا به عنوان روستای شاخص فرهنگی دربخش وشهرستان معرفی گردد.
انتخاب مسجدروستا درجمع مساجدبرتر شهرستان ازنظرفعالیتهای فرهنگی درچندسال متمادی نیزگواه براین ادعاست.
ونمونه هاوافتخاراتی که مجال بیان آن در این پست نیست.


بهار و تابستان به دلایل مختلف فصل تبلور فعالیت های فرهنگی در روستاست.

لذا مجددا از مسئولین محترم مخصوصا شورای اسلامی روستا و  دهیاری که همیشه نشان داده اند حامی و پشتیبان فعالیت های فرهنگی  بوده وهستند خواستاریم در این زمینه اقدامات جدی و سریع انجام نمایند تا از قافله عقب نمانیم و بیش ازپیش وحدت خود را به نمایش بگذاریم.
ودراین زمینه همانندگذشته قطعا جوانان روستا نیز کمک حال مسئولین خواهندبود.

به امید روزهایی روشن تر ازقبل...